Kara Ayin

Oğlunu bulmak için her şeyi göze alan bir annenin hikayesi aktarılıyor.

Küçük oğlunu 5 yıl önce kaybetmesinin ardından suçluluk duygusu altında ezilen genç bir anne, oğlunun geri getirebilmenin yollarını aramaya başlar. Oğlunun ruhu ile iletişime geçebilmek için, ona sunulan bir ayine katılmaya karar verir. Bu ayine katıldıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

https://youtu.be/mANcqQcbjeQ?feature=shared